Växthuset

Björkebogård har utvecklat en helt ny typ av odlingsmiljö för blomkulturer i växthus, med bland annat ny typ av odlingsbord, datorstyrning och bevattningsteknik.
Tanken och tekniken bakom detta växthus skiljer sig från traditionella växthus på en del punkter.

De främsta punkterna är

Borden


Borden kan beskrivas som att vara 50 meter långa och sträcker sig från en mittgång/arbetsgång och ut 90 grader från denna. Borden är i två våningar och kan passera över mittgången.

I mittgången utförs allt arbete och trädgårdsmästaren rör sig aldrig ute i själva odlingsytan. Detta är väldigt arbetsbesparande då all plantering kan utföras i ett svep på löpande band samt glesning mellan två bord blir enkelt.

Vid sprutning hängs en sprutramp upp ovanför ett eller flera bord, borden startas och trädgårdsmästaren kan gå därifrån etc. Varje bord innehåller rännor där krukorna står i, även de 50 meter långa då de är tillverkade i ett stycke på plats.

Bevattningssystem


Bevattningen fungerar enligt ebb-flodprincipen med långa stomledningar längs hela bordet och med mindre kanaler ansluter till rännan underifrån.

När vatten fylls på från kortsidan blir vattenpelarkraften som uppstår så kraftig att hela bordet vattenfylls samtidigt över hela längden. På samma sätt släpps vattnet ut ur stomledningen och allt vatten rusar ut likformigt över hela bordet.

Datorstyrning


Datorsystemet är grunden i effektiviteten i växthussystemet. Det är med hjälp av datorsystemet som borden flyttas över på de båda sidorna.

Bevattningen hanteras av datorn på kommando av trädgårdsmästaren, här kan bevattningen startas direkt eller förinställas till en önskvärd tid.

Datorsystemet kan styras från paneler på väggarna eller från specialutvecklad tablet applikation. Kameror är installerade i växthuset för övervakning och säkerhet vid bland annat fjärrstyrning.

Miljö


För att minska miljöpåverkan har detta växthus ett slutet bevattningssystem. Detta innebär att allt vatten som blir över efter bevattning återförs till en returtank. Här blandas returen med nytt vatten och gödning till för att sedan användas till nästa bevattning. Detta system innebär kontaminering av marken minskas.

En punkt till där detta växthus har en fördel över traditionella växthus är energiåtgång. Då borden är byggda i två våningar och flyttbara kan man flytta över alla blommer till en sida av växthusen på natten. På så sätt behöver man bara värma halva växthuset och sparar energi på detta sätt.

Det är även implementarat en så kallad biobädd. Den består av torv och ett speciellt gräs. Här tömms resterna efter sprutbekämpning. Dessa miljövänliga bekämpningsmeddel bryts ner av gräset och ingen spridning sker.